4 Bình luận
  • tieuphu
    Tóm lại đoạn này: (bao gồm 131 tỷ đồng nộp cho các quyết định truy thu của năm trước và 73 tỷ đồng tạm nộp năm 2017)
  • htainger
    Đấu, đồng chí nào bảo đống thuế nhiều là ngon là giúp ích cho đất nước đâu bước ra đây
  • ketsuda
    Rồi lại lấy cái danh sách + các bài báo đi lòe dân đen là "người thật, việc thật, TIỀN thật... hàng năm đóng thuế nhiều như thế này cơ mà" Các cô các chú các bác xuống tiền nhanh còn lên cấp nào
Website liên kết