14 Bình luận
  • Sparrow
    Không tìm hiểu kỹ nên cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói cái đường này là đất thì đã giải phóng mặt bằng rồi, xong rồi trả tiền cho cho Đại Quang Minh xây đường, đất xung quanh thì cũng là của nó. Hưởng lợi kép hai đầu luôn vừa ăn thầu xây dựng với giá cao, vừa ăn bất động sản đất vàng thì phải
Website liên kết