6 Bình luận
  • ironman1511
    Ba Huân tỉnh táo , thà bị mang tiếng xấu là ăn vạ phá kèo, còn hơn cơ nghiệp một đời gây dựng có thể mất trong phút mốt như BV Hoàn Mỹ trước cũng hợp tác với Vinacapital
  • linhweb
    Do cơ chế giờ thắt chặt, việc kiếm được lợi nhuận từ đôi bên khó khăn hơn, không còn được dồi dào như trước nữa, nên có tí xích mích thôi mà. Giống gia đình vậy, thu nhập kém hơn là mặt nặng mày nhẹ với nhau ngay.
Website liên kết