15 Bình luận
  • gomugomu1410
    @cu_tom chả thấy chửi chế độ câu nào. Cũng chỉ than thở như 100 triệu dân vn. Người thường được than chả nhẽ giáo sư lại đếu được than?
Website liên kết