Trở lên trên
Viết bình luận 15 Bình luận
  • gomugomu1410
    @cu_tom chả thấy chửi chế độ câu nào. Cũng chỉ than thở như 100 triệu dân vn. Người thường được than chả nhẽ giáo sư lại đếu được than?