13 Bình luận
 • cs4ko
  Đằng sau người đàn ông thất bại, cũng là một phụ nữ
  Hãy tính tỉ lệ đàn ông thành công/thất bại, bạn sẽ hiểu vai trò của người phụ nữ
 • henryford
  Đằng sau một người đàn ông thành công là một người phụ nữ ngồi ko
  Đằng sau một người đàn ông thất bại là một người phụ nữ ăn hại
 • PhamTuyen
  Wrong use of meme
 • tavuitaca
  Nhạt, thiếu logic
 • KaZaT
  Đằng sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ suốt ngày lải nhải anh thì chả làm được cái mẹ gì đâu
 • minhtoanqtm
  Đằng sau người đàn ông thàng công là 1 người phụ nữ vĩ đại.
  Đằng sau người đàn ông thất bại là 1 người phụ nữ ăn hại.
  Đằng sau người phụ nữ ăn hai là 1 thằng xúi dại!!
 • vn_forest
  Ông này là ông nào các bác?
 • JingJang
  Đằng sau một người đàn ông bất lực là một người phụ nữ rất bực.
 • Duy_Truong
  Còn đằng trước một người đàn ông thành công chắc chắc là một người thành Thụ.
Website liên kết