2 Bình luận
  • cuato
    Cái môn chạy này ở VN được ứng dụng vào tất cả các lĩnh vực của vuộc sống. Cái gì cũng chạy, ở đâu cũng chạy.
  • vt57vt571
    Chạy "giấy chứng nhận tâm thần" để thoát tội ở xứ này là bình thường rồi. Có chị giám đốc nào đó sau khi thoát tội xong chạy được tiếp cái "giấy chứng nhận hết tâm thần" để quay lại làm việc cơ mà.
Website liên kết