1 Bình luận
  • tran_tien
    Giới thiệu với các bác trang web này, chuyên chống lại ung thư bằng các thông tin, kiến thức khách quan, chính xác, đầy đủ, do nhiều bác sỹ trong và ngoài nước tham gia. Giờ ung thư có nhiều thông tin nhiễu loạn quá.
Website liên kết