5 Bình luận
  • Duy_Truong
    Chị nên tuân theo thiên mệnh, về nhà đóng cửa đẻ thêm 6 đứa nữa đặng đòi cho đủ 50% cổ phần.
Website liên kết