4 Bình luận
  • phanvanhau11
    hỏi gấu- gấu đáp: nước em đại cải cách!
  • ironman1511
    Lính trải từ Bắc Kinh đến Bắc Đới Hà , thậm chí trên đường sắt 300km cứ mỗi 200m lại có tiêu binh mà không có nổi một bức ảnh chụp lính , nhấn mạnh của bài này là an ninh thắt chặt hơn mọi năm nhưng có vẻ chỉ là cái title hút view hơn là có thông tin đáng chua ý
Website liên kết