2 Bình luận
  • apata
    Y như rằng mà. Cứ sau mỗi đợt có sự cố là các bác lại làm chiến dịch kiểm tra cho vui
  • apata
    Khâu mấu chốt của vấn đề vẫn không giải quyết
Website liên kết