38 Bình luận
  • duongyeudang8x1
    ko phải ăn dầy với ăn mỏng mà ở cái xứ siêu tham nhũng này, tiền trong túi kẻ có tài vẫn hơn là vào ngân khố xong lại ra tượng với siêu biệt phủ.
Website liên kết