3 Bình luận
 • TanNg
  Đừng dại kêu ra khung pháp lý. Ra khung pháp lý chắc chắn sẽ hạn chế vô khối thứ tới mức không thể làm được gì nữa. Tốt nhất chỉ cần làm thật mạnh chủ trương doanh nghiệp được phép làm gì luật pháp không cấm thì những thứ mới sẽ không bị khung pháp lý được xây dựng theo tư duy cũ cản trở.
 • TanNg
  Đừng dại kêu ra khung pháp lý. Ra khung pháp lý chắc chắn sẽ hạn chế vô khối thứ tới mức không thể làm được gì nữa. Tốt nhất chỉ cần làm thật mạnh chủ trương doanh nghiệp được phép làm gì luật pháp không cấm thì những thứ mới sẽ không bị khung pháp lý được xây dựng theo tư duy cũ cản trở.
  • ironman1511
   @tanng Khi chưa có khung pháp lý cụ thể , hành vi sẽ bị giới hạn bởi các nghị định, thông tư và các luật khác khiến cho mọi thứ khá méo mó, bảo đúng cũng được, bảo sai cũng xong , lúc đó doanh nghiệp như đi trên dây chả biết chết lúc nào
  • namleed95
   @ironman1511 bảo đúng cũng đc, bảo sai cũng dc thì doanh nghiệp mới có cách mà xử lý mềm
Website liên kết