Trở lên trên
Viết bình luận 1 Bình luận
  • Luster
    E chuyên gửi đồ dễ vỡ. Nói chung thằng nào ship cũng như nhau, m phải bọc đồ cẩn thận thôi, làm sao mà ném cũng ko vỡ