2 Bình luận
  • ironman1511
    Thế giới với chính sách bảo hộ hàng nội địa của Mỹ như sắp về thời 1920-1930 ấy nhỉ . Nhẽ sắp tự cung tự cấp
  • luanth
    Mỹ nó có cái vòng kim cô "thuế chống phá giá" để bảo hộ các doanh nghiệp trong nước, từ nông sản, thực phẩm, may mặc, điện tử, máy móc thiết bị... thằng nào vô mỹ cũng sấp mặt với cái thuế chống phá giá...
Website liên kết