1 Bình luận
  • tfmn00
    Ko có người Hoa bên đó thì Campuchia đừng hòng phát triển được như ngày hôm nay
Website liên kết