1 Bình luận
  • htainger
    23 loại là mấy thằng khác nó kiểm định có chất gây ưng thư nên mình biết nó gây ưng thư, còn lại mấy loại khác mình không kiểm định được nên dân cứ dùng đi,^^
Website liên kết