19 Bình luận
  • pupeo
    @thin_pig Chú ấy nổi đc như vậy cũng là có cái chất rồi, nhiều chú cũng autotune mà có đc vậy đâu
Website liên kết