5 Bình luận
  • Nova
    E nghĩ giờ bới ra, khéo cả nước có phong trào này. Hiện tượng gì mà phổ biến vãi
  • hardtrack1
    Nát từ lâu rồi , nhưng trước đây chỉ là tốt nghiệp PTTH bình thường nên chỉnh sửa điểm ko có ý nghĩa vì sau đó phải thi đại học. Nhưng bộ GDDT đã vẽ đường cho tệ nạn là gộp 2 kỳ thi làm 1 , dẫn đến đương nhiên COCC, các mối quan hệ tìm cách mà điều chỉnh thôi vì ko dễ như các trường ĐH tự tổ chức dây dợ nhờ vả tương đối khó. Tóm lại tốt nghiệp PTTH tỷ lệ đỗ toàn 98% thì thi làm cái mẹ gì, xét hết qua học bạ - vì tốt nghiệp cũng chỉ đủ đk làm công nhân chứ quan trọng hóa cái mẹ gì. Thi đại học cứ trường nào cần thì tổ chức, cách thức cải tiến nên nghiên cứu các nước phát triển khác nữa mà làm
  • Haicop
    Bộ giáo dục không phải đang tiếp tay cho việc chạy điểm hay sao. Chấm thi tốt nghiệp biết số báo danh, file có thể sửa dễ dàng, lấy điểm tốt nghiệp để vào trường đại học. Xin lỗi anh Nhạ, đ** ai làm như anh hết.
Website liên kết