2 Bình luận
  • downfall
    Hà Nội số hưởng, chốt được cái dự án đô thị của Nhật, lên mẹ top, không có thì không biết lặn ngụp ở chỗ nào.
  • TramAnh77
    Dạo này linkgay lại quan tâm đến mấy cái GDP, CPI rồi kinh tế, tăng trưởng...nhỉ. Đúng là lạ???
Website liên kết