4 Bình luận
 • Duy_Truong
  Những nhà quản lý giáo dục vô giáo dục, ứng vào câu:
  những thằng hay nói đạo lý thường là sống như l*n 
 • Duy_Truong
  Những nhà quản lý giáo dục vô giáo dục, ứng vào câu:
  những thằng hay nói đạo lý thường là sống như l*n 
 • hanlap
  bộ trưởng nhận trách nhiệm là nhận gì vậy ta?
 • shvthn
  Huỷ để che giấu con cái của quan chức được nâng điểm chứ chả phải vì sợ đâu.
 • huhu122001
  ít nhất cái thằng ấy phải làm cái bản kiểm điểm có chữ ký phụ huynh chứ không thể nhận lỗi bằng mom x được
Website liên kết