23 Bình luận
  • HansNam
    Nói gọn thì thế thôi, ý tứ đầy đủ là: Dù kỳ thi rất thành công nhưng vẫn để xảy ra sự cố đáng tiếc này. Trong vụ việc, có rất nhiều bên có trách nhiệm, trong đó có tôi. Bây giờ trách nhiệm của tôi, dù nhỏ đến đâu tôi cũng xin nhận và về kiểm điểm sau. Cảm ơn các bác và chào quyết thắng
  • dungbeou
    "Anh nói ngắn gọn với các chú thế này, thằng bí thơ HG nó còn ko từ chức việc đ** gì mà anh phải chịu"
Website liên kết