13 Bình luận
  • tuanna0703
    Ở diễn biến khác : Đang cần tuyển 100 anh em, chịu xăm trổ, cạo trọc đầu, sẵn sàng cầm mã tấu (nhưng không chém) để làm dịch vụ outsource đòi nợ thuê của các ứng dụng cho vay p2p. Sắp tới bên mình sẽ ra mắt sàn ủy thác đòi nợ p2p hoạt động trên app. Các anh em có món nợ khó đòi chỉ cần qua ký giấy ủy quyền cho bên mình. Phí thu =phần lãi của các bạn cho đi vay, bên mình đảm bảo trả gốc cho các bạn.
Website liên kết