3 Bình luận
 • duongyeudang8x1
  Việt lào 2 nước anh em
  Nước lào là đệ nhưng mà quá tham
  Điện đài hồ đập cơ man
  Đến khi lũ tới tác tan cửa nhà
  Viêng Chăn hội nghị cười khà
  Khoe khoang thủy điện nhà nhà ấm no
  Nhớ thời đói bụng bo-bo
  Củ khoai cắn nửa cơm mo xẻ cùng
  Vội quên cái thuở anh hùng
  Thời còn kháng pháp thuở cùng đánh tây
  Me-kong thủy điện bạn xây
  Mặc dân Việt khổ ngất ngây hạn trời
  Ấm no chưa tới được thời
  Điện đâu chưa thấy, rợp đời khói nhang
  Nghe đồn điện quốc an bang
  Mà sao thủy điện tan hoang thế này
  Bắc thang lên hỏi ông thày
  Phá rừng- thủy điện có ngày giàu sang ?
 • dreamy_sailor
  Mấy ông nhà mình không dự báo à? Vỡ từ tuần trước rồi mà?
Website liên kết