7 Bình luận
  • motbit
    Mấy Huyện thị của Hà tây từ khi chuyển về Hà nội cực khổ quá
  • duongyeudang8x1
    Nhớ hồi 2k8 Hanoi ngập trong cám, từ ngày đớp được cô bé nhà khê tây hạ, gã ngàn tuổi hanoi bớt úng ngập hẳn, cơ man nào nước cứ tháo béng cho hanoi 2 chương mý, giờ nội thành thoát nhanh khô quạnh cũng nhờ cô đệ tây hạ năm nào
Website liên kết