5 Bình luận
  • ConCoVN
    ở VN thì "IT" nó làm gì ở dưới cống, nó ngồi trên ghế đệm trong phòng điều hòa và nó ăn tất: đất, cát, sắt, thép, phân, rác,...
Website liên kết