Trở lên trên
Viết bình luận 3 Bình luận
    • JuraP
      @supersliver sao lại ko? Em cũng phải làm bc của nợ này đây. QLNN XDVBQPPL thì phải có thời gian mới đi vào thực tiễn. Các đk nằm trong NĐ, TT, muốn bỏ phải lên KH XDVBQPPL ban hành NĐ, TT thay thế. Nói chung chuyên viên làm quắn đít lên thì cả năm sau mới tháy dc tác động trong XH vì lúc ấy mới có hiệu lực.
  • paduc83
    mình làm ngành vt hơn 13 năm nay thấy điều kiện kd ngành này chỉ tăng ko giảm.