36 Bình luận
  • PhamTuyen
    @mrgunny Vẫn biết là thế, nhưng lúc cơn nó lên rồi máu chảy mẹ hết về háng chứ còn ở não tí nào nữa đâu mà suy nghĩ. Một khi con cu đã lên tiếng thì lý trí phải câm miệng
  • leesixan
    Từng làm ở CGV. Chuyện này không thường xuyên nhưng không quá hiếm. Cam ở CGV cũng hịn. Có remote điều chỉnh hướng quay và zoom khá nét. Em xem livestream cận mặt nhiều cặp lắm rồi!
Website liên kết