8 Bình luận
  • ConCoVN
    @downfall vì mấy cái loại đầm này nó không được mặc chung với sì-líp, mà công nghệ mới nên giờ nó hút thấm qua bluetooth rồi nên đeo ở đó cho tiện ...
Website liên kết