Trở lên trên
Viết bình luận 4 Bình luận
  • PhamTuyen
    Ngoài ống hút và túi nilon ra thì còn một thói quen rất đáng trách của đa số mọi người là khi rút tiền ở cây AMT thì luôn lấy reciept mà không để làm gì. Nhiều người còn chẳng buồn rút nó ra khỏi khe, hoặc rút ra rồi vứt ngay xuống chân?!
  • Duy_Truong
    Cho thì lấy.
  • PhamTuyen
    Ngoài ống hút và túi nilon ra thì còn một thói quen rất đáng trách của đa số mọi người là khi rút tiền ở cây AMT thì luôn lấy reciept mà không để làm gì. Nhiều người còn chẳng buồn rút nó ra khỏi khe, hoặc rút ra rồi vứt ngay xuống chân?!