10 Bình luận
  • htainger
    Ý sếp là: sao mày không đưa mẹ cho tao 1 tỷ đi là đám đàn em tao im như cái nhiếp, thêm tý là anh cho chú cái giấy khen hàng vn chất lượng cao cũng được nữa
Website liên kết