20 Bình luận
  • thangpires
    Lấy cây mùng hoặc dọc lá chuối đốt cho mềm rồi kéo lê như con rắn là ngỗng nó nằm bẹp dí
Website liên kết