23 Bình luận
  • tuanna0703
    Chủ thớt xem có đặt câu hỏi tại sao vtv24 lại đưa cái tên nhà hàng rõ thế không? Trong khi chưa show thông tin kết luận của cơ quan chức năng là cơ sở cung cấp bạch tuộc kia là làm mất vệ sinh và vi phạm an toàn thực phẩm?
Website liên kết