5 Bình luận
  • htainger
    Nhớ khi xưa hồi còn không có gạo mà ăn, nạn chết đói năm 45 còn đó, giờ Đ và NN cho 2 lạng gạo là nhiều lắm rồi
Website liên kết