Trở lên trên
Viết bình luận 21 Bình luận
  • signoreV
    Ông này trước cũng kiêm phó ban tuyên giáo mà. Có phải giờ mới bổ nhiệm đâu.