10 Bình luận
  • Duy_Truong
    @gomugomu1410 Điên à. Nó lại đánh cho què thật bây giờ!
  • htainger
    Sao không đi phỏng vấn mấy ông nghiện bia nghiện rượu về nhà đánh vợ, rồi gia đình ly tán người vợ phải sống cơ cực 1 mình, viết mấy bài đó để vợ em đọc bài mới thấy là rằng mình đang được sống trong hạnh phúc mà không biết quý trọng chứ, vote ban đi
Website liên kết