Trở lên trên
Viết bình luận 3 Bình luận
  • ZannisQ
    Đang chiến tranh thương mại mà cứ thích ve vuốt cơ.
  • sauxanhh
    Thực ra dân TQ thích Wechat hơn
  • vcd2403
    Đút điếc, quan hệ các kiểu... mãi mới được cái gp, ai ngờ bị lừa. Mọi thứ ok hết, mỗi cái đếu có thời hạn, vcl. Cao hơn mình 1 bậc -.-