4 Bình luận
 • htainger
  Mấy ông này mà mua giá bình thường thì đã không bình thường rồi, ở đó mà cao.
 • htainger
  Mà cũng đúng, chức của ông lương tháng hơn chục củ đi mà mua căn nhà tính ra là làm cũng mấy đời lương của ông thì cũng cao thiệt
 • Mr_TK
  Đáng ra chỉ phải mua nửa giá giờ lại phải mua đúng giá thì quả là cao 😋
 • linhweb
  Mình nghĩ là các ông ý sẽ phù phép cho giá thấp thành cao và ngược lại được mà.
Website liên kết