2 Bình luận
  • htainger
    Tại sao không kiểm tra con chuột, bàn phím, phần mềm, cũng có thể là đường truyền Internet, không công bằng, phải tìm ra được cái gì để anh em chửi chứ
  • gialang_dl
    nếu không có điện thì máy không thể nào chạy được. Vì thế
Website liên kết