7 Bình luận
  • downfall
    Quảng Ninh ăn mặn quá. Hải Phòng chuẩn bị mài dao chém khách là vừa.
    Hiện nay tỷ lệ khách đi vịnh ở QN-HP chắc khoảng 10/1 (dự trên số tàu), sau quả này chắc sẽ thành 5/1.
  • Jacky19
    Phải nói là tăng “giá sử dụng dịch vụ” mới chính xác!
Website liên kết