1 Bình luận
  • htainger
    Lỗi điểm thi đợi này là thuộc về bộ giáo dục, còn bộ trưởng thì có liên quan éo gì đâu mà mấy ông cứ sồn sồn. Said Nhạ mặt dày
Website liên kết