20 Bình luận
  • tackcalb
    Lại tào lao. Đánh trống lảng. Đã giab lận thì kiểu éo nào cũng tìm ra được cách gian lận. Cái cần chửi là quy trình tổ chức thi chứ ko phải công nghệ chấm điểm. Quét xong ko chuyển file ảnh thành file text thì chấm kiểu éo gì.
  • HansNam
    @tackcalb ông Nhạ hôm nay lên báo trả lời vẫn tốt đẹp. Bác chú ý kẻo lại gây hoang mang dư luận
Website liên kết