32 Bình luận
 • cuccu1
  @hansnam Lạng Sơn khó, phòng riêng, nguy cơ là giải xong mang đáp án vào và tích. Không bằng chứng
 • Cacacafe
  @htainger, @Mduc Không phải ô to dù bé gì đâu, chỉ là để tránh gây HOANG MANG cho nhân dân thôi, nên thà chấp nhận mưng mủ tấy nhức còn hơn là nặn quách cái ung nhọt LỘN CÁI NHÀ đi
 • Mduc
  Hôm qua nghe trên đài FM, bảo sẽ chấm thẩm định nhưng k công bố rộng rãi.
  Mắc cười vãi
 • downfall
  Đến thời điểm này, chúng tôi chưa thể đưa ra con số có bao nhiêu bài trắc nghiệm được tẩy xóa và sửa điểm, sửa như thế nào? Các biện pháp nghiệp vụ, phân tích cho thấy, ảnh bài thi trắc nghiệm đã bị xóa và ảnh bài thi trắc nghiệm để xuất ra dữ liệu gửi về Bộ GDĐT để chấm bài là hoàn toàn giống nhau.


  Đã bị xoá là sao ta? Xoá ai? Ai xoá? Xoá thì tù cbn cả hội đồng đi?
Website liên kết