21 Bình luận
  • kekin
    @chaududan a day return on investment, tức là tỷ lệ lợi nhuận thu được so với chi phí đầu tư trong 1 ngày
Website liên kết