4 Bình luận
  • taoaman
    Ai nhắc lão phu đó?
    Các bạn nếu có tg tìm đọc bộ tào tháo thánh nhân đê tiện để thấy hết cái tài của a man nhé
  • cocoxinhxan
    Mấy ông viết kịch bản, lời thoại mắm muối vào cho nó deep, chứ nguyên tác làm gì có :v
Website liên kết