2 Bình luận
 • htainger
  45 tượng luôn cho kia bằng bạn bằng bè sánh vai với các cường quốc 5 châu luôn chứ 4,5 tượng thì làm được cái éo gì
 • RGB
  1 đường băng TSN + NB = dài 3km x2 = 6km , mặt đường băng sân bay rộng 60m,
  1 mặt đường đê cốt thép bê tông bình thường rộng 5 mét
  60/5 = 12 đoạn đường
  12 đoạn đường x 3km = 30kmx2 = 60km đường bê tông cốt thép
  chi phí xây dựng 1 km đường bê tông cốt thép khoảng 1 tỷ đồng/ 100m rồi
  Đường băng sân bay chi phí xây dựng cao hơn nhiều, bao gồm cả hệ thống chiếu sáng điện tử và đường dây rợ gầm bên dưới, chi phí có thể đội lên gấp nhiều lần.

  Tính thử đi, 4.500 tỷ có đủ để cải tạo (mà thực ra là đập đi làm lại) ko?
Website liên kết