2 Bình luận
  • abcbca
    Một dẫn chứng sinh động cho việc tất cả nỗ lực can thiệp vào nền kinh tế tự do của chính phủ đều đưa ra tổng bằng không (hoặc gây thiệt hại)
  • dreamy_sailor
    Cơ bản là nhất thời sẽ làm kt TQ thiệt hại không nhỏ nhưng mà sẽ tạo động lực để tụi nó phát triển mấy cái còn thiếu. Dĩ nhiên chưa chắc sẽ dậy thì thành công.
Website liên kết