7 Bình luận
 • tuannguyenvt
  Kiện chết mạ tụi hấn luôn đi cụ
 • htainger
  Tao sai đó, sao? , thay lời chủ tịch tỉnh
 • ktssg
  Tại sao cấp cao nhất chịu...Mà không phải lỗi của đánh máy à.
 • Don
  Ông này có hàng đống vợ và phi tần, ủi hết cũng còn mệt.
  còn đồng chí chủ tịch này sắp thành chủ tịt và chủ tạch rồi nên không nhận cũng phải nhận.
  • signoreV
   @don nhận kiểu. Uh, bọn tau sai đó. Giờ mày im và hốt mả biến đi để tụi tau làm tiếp nhé
  • Don
   @signorev nói thì bảo này nọ nhưng chính cái truyền thống người chết xong xây mộ để vĩnh viễn k cải táng, xây mỗi lúc 1 to hơn làm ảnh hưởng đến kinh tế xã hội của huế.
Website liên kết