1 Bình luận
  • htainger
    Đ đang trong sạch vững mạnh mà các Đc cứ khui ra làm cái gì cho dân ngửi vậy. Said Đảng Viên bị bắt
Website liên kết