11 Bình luận
  • Duy_Truong
    Báo chí giật tít mất dạy! Ai “xả súng”? Là người dân chống lại bọn cướp có trang bị hung khí, có tổ chức, có hậu thuẫn của bọn mà ai cũng biết là ai đấy.
  • baoln89
    @ghostship các vùng tây nguyên làm éo có đất thổ cư, toàn dân kinh tế mới lên khai hoang trồng trọt, ai khai hoang đc nhiều thì nhiều đất, các bố éo chịu làm sổ cho ng ta sau này đặng dễ cướp chứ gì nữa
Website liên kết