15 Bình luận
  • Cobb
    Dư luận mà ko phản ứng mạnh mẽ chắc cũng chỉ xin lỗi suông thật ấy chứ
Website liên kết